You are here

Het aantal makelaars in Gent die kandidaat-huurders discrimineren omwille van een migratieachtergrond of handicapt, zijn zo goed als verdwenen. Dat meldt het Gentse stadsbestuur. Hierdoor lijken de praktijktesten die sinds 2015 ingevoerd werden hun vruchten af te werpen. Pieter-Paul Verhaeghe, socioloog aan de VUB, roept echter op om niet te snel te juichen. Professor Verhaeghe wil de praktijktesten uitbreiden om na te gaan of de discriminatie niet verschoven is naar latere stadia van het verhuurproces. “Het kan dat de discriminatie verschoven is. Daarom zouden we de praktijktesten uitbreiden naar het plaatsbezoek”.