You are here

Kris Deschouwer is als onderzoeksprofessor verbonden aan de vakgroep Politieke Wetenschappen aan de VUB. Hij is expert in de onderzoeksdomeinen politieke partijen, verkiezingen, regionalisme, federalisme, democratie en politieke representatie. Professor Deschouwer voert als chair van de European Consortium for Political Research (ECPR) een Gender Equality Plan in. Dit plan behelst ondermeer dat voor de editorial boards waaronder die van de European Journal of Political Research (EJPR is een van de belangrijkste politicologische tijdschriften in Europa waar professor Deschouwer hoofdredacteur was van 2003 tot 2009), enkel vrouwelijke leden zullen worden aangeworven tot er een evenwicht is bereikt. De datum die voor dat genderevenwicht wordt vooropgesteld, is 2020.