U bent hier

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) blijkt dat er vorig jaar een record van 404.657 langdurige zieken genoteerd werd. Dit zou vooral te wijten zijn aan de cijfers van langdurig zieke vrouwen, die dubbel zo sterk gestegen zijn dan de cijfers van de mannen. Volgens Patrick Deboosere, demograaf aan de VUB, is de toename van vrouwen op de arbeidsmarkt van de afgelopen veertig jaar een belangrijke statistische oorzaak. Maar professor Deboosere ziet nog andere oorzaken. Zo zouden de regeringsmaatregelen rond langer werken ook een effect hebben.