U bent hier

21 onderzoeksorganisaties hebben zich verenigd ter ondersteuning van belangrijke en ethisch verantwoorde dierproeven in een historische samenwerking ter gelegenheid van Wereldproefdierendag op 24 april. De Vrije Universiteit Brussel is daar een van.

 

 

Vooraanstaande bedrijven uit de biowetenschappelijke sector en universiteiten uit de drie Belgische regio’s hebben gezamenlijk een verklaring ter ondersteuning van dierproeven in België gepubliceerd. In de verklaring zetten de ondertekenaars het belang van dierproeven uiteen en moedigen zij aan tot een toenemende, open benadering van het publiek. Ze leggen uit dat wanneer alternatieve methodes niet toereikend zijn, dierproeven een kleine maar fundamentele rol spelen in het ontwikkelen van baanbrekende behandelingen en diagnostische middelen die mensen- en dierenlevens verbeteren.

"Dit is een historische verklaring. Deze brede steun voor openheid staat voor een ommekeer in de manier waarop de Belgische sector biowetenschappen communiceert over de noodzaak en de voordelen van dierproeven voor wetenschappelijke, medische en diergeneeskundige vooruitgang. Grotere openheid over dierproeven zoals hier in België en in het Verenigd Koninkrijk zou volgens ons overal in Europa de norm moeten zijn."
-
Kirk Leech, uitvoerend directeur van de European Animal Research Association.

Dit initiatief vormt de start van een proces van openheid en transparantie gericht op beleidsmakers en het grote publiek met de intentie het begrip voor en de aanvaarding van dierproeven voor biowetenschappelijke doeleinden te vergroten. Nog niet eerder werd op dit niveau samengewerkt ter ondersteuning van de transparantie over dierproeven; deze eensgezindheid onderstreept het belang dat de sector biowetenschappen aan het onderwerp hecht. De ondertekenaars spreken de intentie uit om samen te werken om de transparantie en de publieke dialoog over dierproeven voort te zetten. De verklaring blijft open voor andere onderzoeksorganisaties in België die zich in een later stadium willen aansluiten.

De European Animal Research Association heeft deze unieke samenwerking in gang gezet en gecoördineerd als onderdeel van haar blijvende inspanningen om de communicatie over dierproeven op nationaal en Europees niveau te stimuleren.

De deelnemende organisaties:

Hier vindt u de transparante brochure van de Belgian Council for Laboratory Animal Science over dierproeven.