U bent hier

De lerarenopleidingen van de VUB, de Erasmushool Brussel en CVO COOVI hebben op donderdag 3 maart 2016 EduXL gelanceerd. EduXL is een samenwerkingsverband dat inzet op lerarenopleidingen in een grootstedelijke Brusselse omgeving.  De lancering vond plaats tijdens het kick off-event  ’Samen voor Brussels Excellent Onderwijs’ in het Brussels Parlement. Alle partners ondertekenden er een intentieverklaring, meteen het officiële startschot van EduXL.  

 

 

De initiatiefnemers Luc Van de Velde (algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel), Caroline Gennez (voorzitter Universitaire Associatie Brussel), Paul De Knop (rector VUB) en Jacky Goris (algemeen directeur Scholengroep Brussel, GO!) ondertekenden de intentieverklaring. 

 

 

EduXL (www.eduxl.be) is een alternatief voor de zogeheten expertisenetwerken die eind 2015 ophielden met bestaan. Het past ook in de hertekening van het landschap van de lerarenopleidingen, die momenteel volop aan de gang is.

De focus van de samenwerking ligt op de professionalisering van de leraren en de professionalisering van de huidige en toekomstige lerarenopleiders. De Brusselse grootstedelijke context staat daarbij centraal.  

 

 

Na de ondertekening volgde een studiedag waarbij experts het hadden over het onderwijs van de toekomst, onderwijs in de grootstedelijke context en de relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.