U bent hier

Het veel besproken M-decreet zorgde reeds voor de invoering al voor heel wat discussie. Iedereen heeft een eigen mening hoe de principes van inclusief onderwijs vorm moeten krijgen. Dat is Wim Van den Broeck, professor onderwijs- en ontwikkelingspsychologie aan de VUB, niet ontgaan. Uit recente peilingen blijkt dat meer dan 80 procent van de leerkrachten een afschaffing van buitengewoon onderwijs niet zien zitten. Professor Van den Broeck pleit in zijn opiniestuk in De Morgen voor de omvorming van het M-decreet tot een efficiënt zorgsysteem waarbij de kwaliteit van het ongewone onderwijs niet wordt aangetast.

 

“Vaak wordt inclusief onderwijs voorgesteld als een soort van moreel summum. We pleiten voor inclusierealisme”, zegt professor Van den Broeck. Differentiëren in onderwijs dient volgens professor Van den Broeck vooral te gebeuren naar de aangeboden instructietijd (meer voor zwakke leerlingen), niet naar de eisen of doelen. “Als elke klas een quasi-orthopedagogische setting wordt waar voor heel wat leerlingen een individuele aanpak vereist is, dan kan er niet langer kwalitatief onderwijs voor alle leerlingen worden verstrekt.”

 

Lees hier het volledige opiniestuk op demorgen.be (+).