U bent hier

Studiebegeleiding laat je niet in de kou staan

 

Met de start van het tweede semester maakt de Studiebegeleiding zich klaar voor de studievoortgangsgesprekken. Voor het tweede jaar op rij zullen studenten bij wie de examenresultaten tegenvielen, uitgenodigd worden om deel te nemen aan zo’n gesprek.

 

The beginning of each semester marks the time when students are confronted by their examination results and the so-called study progress talks take place. Organised by the Study Guidance Centre, these talks are aimed at students whose results were less than optimal to rather disappointing. These students receive an email invitation to make an appointment to discuss and work out ways to improve their study performance.

 

De VUB wil studenten met mindere studieresultaten zo snel mogelijk in hun studieloopbaan begeleiden. Voor eerstejaarsstudenten in een (verkorte) bachelor, schakel- of voorbereidingsprogramma die geen 60% van hun opgenomen studiepunten in het eerste semester behaalden, worden de studievoortgangsgesprekken ingericht. Niet enkel de Studiebegeleiding, maar ook de decanen van de verschillende faculteiten moedigen deze groep studenten aan om op gesprek te gaan.

 

Tijdens een studievoortgangsgesprek is het de bedoeling om studenten persoonlijk te begeleiden en samen met hen te zoeken naar een manier om hun resultaten te verbeteren. Dit kan zijn door een individuele studiebegeleiding, een wijziging in het studieprogramma, deelname aan de workshops of door een heroriëntering.  

 

“We willen de studenten vooral helpen. Via een gesprek kunnen we samen nagaan waar het precies misloopt en hen zo gericht mogelijk begeleiden – Rebecca (Studentenpsycholoog) 

 

Deelnemen aan zo’n gesprek kan van 16 februari tot 3 maart 2017. Studenten kunnen terecht bij hun eigen studiebegeleider of een afspraak maken via de link in de e-mail die ze ontvangen hebben. Wie na 3 maart nog op gesprek wilt komen, blijft natuurlijk niet in de kou staan. De Studiebegeleiding is het hele jaar beschikbaar. Je kan steeds terecht in het Contactpunt.  

 

“Natuurlijk zijn alle studenten die twijfels hebben over hun studie(traject) welkom voor een gesprek en staan de workshops open voor alle studenten!” – Romy (Studietrajectbegeleider)

 

Studenten die na de tweede zittijd niet slagen voor 60% van de opgenomen studiepunten zullen het volgende academiejaar bindende voorwaarden krijgen. Studenten die geen enkel studiepunt behalen dit academiejaar zullen geweigerd worden hun opleiding verder te zetten aan de VUB. Door nu actie te ondernemen, studenten te informeren en samen met hen trachten te remediëren, wil de Studiebegeleiding zo veel mogelijk ‘bindende voorwaarden’ of ‘uitsluitingen’ vermijden.  

 

Meer informatie kan je vinden op MY.VUB