U bent hier

In de week van 26 februari organiseert Vrij Onderzoek Jette (“VO Jette”) op de VUB campus in Jette een Groene Week, waarin ze de aandacht willen vestigen op de klimaatproblematiek.

 

VO Jette wil tijdens de Groene Week nagaan welke de belangrijke oorzaken zijn van de klimaatverandering en wat de meest effectieve manieren zijn om er als individu iets aan te verhelpen.

 

Ayla Pauwels nam het initiatief voor de groene week. Zij is dit jaar voorzitter van VO Jette en zit in het laatste jaar geneeskunde. We vroegen haar naar het waarom van een Groene Week:

 

 

Ik vind het belangrijk dat er op onze medische campus ook niet-medische topics aan bod komen. De klimaatproblematiek is een relevant actueel thema dat dreigt een enorme impact te hebben op de komende generaties. Bovendien bewijzen wereldleiders zoals Trump dat het bekleden van een belangrijke functie niet garant staat voor kritisch denken. We mogen dus zeker niet zomaar volgzaam dingen aannemen, maar moeten trachten om alles in vraag te stellen en de zaken te veranderen. Het denken mag zich nooit onderwerpen.”

 

 

“Oorspronkelijk zou de Groene Week samenvallen met het begin van ‘dagen zonder vlees’, aangezien de vleesindustrie een belangrijke rol speelt in de CO2-uitstoot. Nu de dagen zonder vlees niet doorgaan is dat een reden te meer om extra aandacht te vestigen op het onderwerp.”

 

 

“Niet alleen de vleesindustrie schaadt het milieu, ook de zuivelindustrie is erg milieubelastend in vergelijking met plantaardige alternatieven. Enkele andere van de vele boosdoeners zijn het aanhoudend ontginnen van fossiele brandstoffen en de grootschalige ontbossing met onder meer de palmolie industrie en opnieuw de vleesindustrie als drijvende krachten. Tijdens de groene week willen we licht schijnen op de feiten en ook actief op zoek gaan naar effectieve oplossingen.”  

 

 

Wat staat er op de agenda?

 

 

Op maandag 26/02 komt Stijn Bruers, medeoprichter van Effectief Altruïsme Vlaanderen. Effectief Altruïsme draait rond het steunen van doelen die op een wetenschappelijk onderbouwde en rationele manier effectief zijn gebleken. Dit kan alle goede doelen betreffen, maar voor deze avond wordt er specifiek rond het klimaat gewerkt. Stijn Bruers weet ontzettend veel over het milieu en effectieve manieren om de klimaatopwarming tegen te gaan. (maandag 26/02 om 19h30, auditorium 5 campus Jette)

 

 

Op woensdag 28/02 vertoont VO Jette de film/documentaire voorstelling “Home” van Yann Arthus-Bertrand, over de diversiteit van het leven op aarde en de impact van onze soort op onze planeet. Daarop volgt een interactieve nabespreking met S.E.A. (Sociaal Ecologische Activisten), een studentenvereniging die de nadruk legt op sociale en ecologische verbetering op en rond de campus van de VUB. Zij komen ook vertellen over de acties die zij ondernemen om te vermijden dat er verder geïnvesteerd wordt in fossiele brandstoffen door instanties zoals de VUB. (woensdag 28/02 om 19h30, auditorium 1 campus Jette).

 

 

Tenslotte trekt VO Jette op donderdag 01/03 naar Brussel om er zich te goed te doen aan heerlijke veggie food. Hier is uiteraard niet enkel ruimte voor lekker eten, maar ook voor interessante discussies. Als je meewil kan je voor 22/02 een mailtje sturen naar vrijonderzoekjette@gmail.com. (donderdag 01/03 om 19h30, veggie restaurant Dolma @ Flagey).

 

 

Vrij Onderzoek Jette?

 

 

De Jetse afdeling van Vrij Onderzoek werd drie jaar geleden opgericht. Aangezien er ook op de medische campus interesse was in de principes van het Vrij Onderzoek en zin om deze over te brengen naar medestudenten, sloegen enkele studenten de handen in elkaar om er ook activiteiten te organiseren (lezingen, debatten, documentaire-vertoningen, … met kritische reflectie) en om de paar weken samen te komen.

 

 

De vergaderingen van VO Jette vinden ongeveer 6-wekelijks plaats, ofwel in de Basic-Fit lounge ofwel in een aula. Wie geïnteresseerd is kan hen altijd bereiken via vrijonderzoekjette@gmail.com!