U bent hier

Studenten reageren op een opiniestuk "Zeg nee tegen dopen".

Begin oktober publiceerde De Morgen een open brief van opiniemaker en docent aan de Vrije Universiteit Brussel Joël De Ceulaer. In zijn betoog riep De Ceulaer op om “nee te zeggen tegen dopen”. Enkele (oud-)studenten maakten gebruik van hun recht op antwoord en klommen in hun pen.

 

“Beste studenten, zeg nee tegen de doop! Een gouden raad voor alle eerstejaars aan hogeschool en universiteit.” Met een opiniestuk dat op 2 oktober in De Morgen verscheen, schopte opiniemaker en VUB-docent Joël De Ceulaer tegen de schenen van talloze studenten, zo blijkt. De Folklore Academie van de Vrije Universiteit Brussel zorgde voor een antwoord, dat op 14 oktober in De Morgen werd gepubliceerd.

 

Lees hier het opiniestuk van De Ceulaer.

 

“Beste Joël,

 

Wij willen u eerst en vooral bedanken voor uw oprechte bezorgdheid over het welzijn van de studenten in uw opinie in De Morgen op 3 oktober 2016.

 

Als vereniging van studenten en oud-studenten die de studentikoze tradities - zoals de dopen - niet alleen actief tracht over te dragen, maar ook te beschermen, vielen wij wat het overige deel betreft toch van onze spreekwoordelijke stoel. De studentikoze traditie is, om te beginnen, geen monolithisch gegeven. Tal van verenigingen hebben eigen tradities. Ook aan onze Alma Mater, de Vrije Universiteit van Brussel, maken wij ons sterk dat wij er een eigensoortige, humanistische traditie op nahouden. Een traditie die, zo blijkt, bescherming nodig heeft.

Bent u zeker dat u de film Ad Fundum niet verwart met De SM-Rechter?

In uw eigen opinie verwijst u vooral naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De parallellen die dan getrokken worden, zijn werkelijk de realiteitszin voorbij. U meent dat de lijst van voorbeelden eindeloos is: “stierenpenis in de mond, cocaïne snuiven, seksspeeltjes in de anus, toiletwater drinken, …”. Bent u zeker dat u de film Ad Fundum niet verwart met De SM-Rechter?

 

Alles, maar werkelijk álles wat u in uw open brief aankaart, is iets wat wij hier nog nooit hebben mogen zien of meemaken. Als u natuurlijk een probleem heeft met een beetje eigeel in het haar (men zegt dat het tegen kaalheid helpt), dan willen wij graag met u een petitie starten tegen de Chiro. Het moet maar eens uit zijn met die vunzigheid!
 

Natuurlijk heeft u gelijk dat studenten “nee” moeten durven zeggen. Als gedoopte en vrijzinnig humanistische (oud-)studenten hebben wij dat goed geleerd. Wij zeggen dan ook “nee” aan dogma’s, vooroordelen, stereotypes, halve waarheden en kromme vergelijkingen. Nu goed, we kunnen het u ook niet echt kwalijk nemen. Wij hebben vernomen dat u vroeger niet “ja” durfde zeggen. En dat moet ook niet. Sta ons toe om in elk geval aan te geven dat het eveneens misplaatst autoritair is om een bepaald denkbeeld te willen opleggen aan mensen, zonder te weten waar u het over heeft. Scientia vincere tenebras.

 

Laat nu net dát hetgene zijn waar wij ons het meeste aan storen. Er wordt geschoten op een fenomeen, door iemand die (klaarblijkelijk) niet weet waar het over gaat. Een gemakkelijk doelwit, die lawaaierige luiwammesen die ons belastinggeld kosten. Begrijp ons niet verkeerd, beste Joël. We hebben geen enkel probleem met kritische vragen of opmerkingen. Integendeel. Die krijgen we elk jaar van de schachten, die voor zichzelf uitmaken deel te nemen aan iets.

 

Het zou in elk geval beter zijn, mocht u zich beperken tot de (gebruikelijke) kritiek op de vrijmetselaars. Op zijn minst bestaat er een boek “Vrijmetselarij voor dummies” waaraan u kan refereren.

 

Getekend,
 

De Folklore Academie
 

Fratres Coniuncti”