U bent hier

De historische achtergrond van dé studentikoze uitstap naar Nederland. Wie snel is kan nu zondag nog mee op Brielvaart. Het aftelrijmpje van Alva’s bril is kinderpraat. Correcter is: op 1 april 1572 namen de watergeuzen Den Briel (nu Brielle) in en veroverden er het Spaanse garnizoen, een keerpunt in de Tachtigjarige oorlog. Die gebeurtenis wordt sinds vele jaren herdacht door onze VUB studenten die telkenjare die dag op Brielvaart gaan. Ook dit jaar, meer bepaald zondag 1 april, details onderaan dit artikel. 

Wie de affiche of de flyer nader ontleedt, inclusief keukenlatijn en gymnastisch Grieks, betwijfelt eerst of het geen grap betreft van BSGgtgv, De Gilde of de Folklore Academie en twijfelt nog meer wanneer de kleine lettertjes de Vrijzinnige 1 April Vereniging Sus Antigoon vermelden.

 

Maar het is geen grap mijnheer, wij trokken op onderzoek en wat we vonden heeft ons diep geraakt. Daarvoor moesten we eerst terug naar 1872. Zo vertelt ons Marn.X. X, die anoniem wenst te blijven en zichzelf “oud en onvolwassen” noemt, is de laatst overgebleven kompaan van Tungrensia, één van de oermoeders van de huidige Limburgia en Campina. De meeste van hun leden werden gevormd door leerkrachten opgeleid aan de gerenommeerde rijksnormaalschool van Lier die eveneens en niet ten onrechte een Orangistische reputatie genoot. Zij hechtten veel belang aan die wortels omdat er ook een onmiskenbare band is met de geschiedenis van de vrijzinnigheid, namelijk de wil tot vrijheid en de geuzenstrijd tegen het opgelegde denken. Die werd benadrukt door Julius Vuylsteke in zijn rede in Den Briel in 1872. Dat zorgde toen voor nogal wat commotie in het katholieke Vlaanderen, waar de afkeer voor de ‘protestanten’ nog heel diep zat.

 

Julius was de stichter van het studentengenootschap ’t Zal Wel Gaan, de Gentse VO’ers zeg maar, verwoed antiklerikaal, en zou in 1873 voorzitter worden van het Willemsfonds. In de ‘thuisclub’ Tungrensia ontmoetten Brusselse, Gentse en Antwerpse studenten elkaar en smeedden ze de eerste plannen om de rijke geschiedenis van de geuzen op studentikoze wijze in herinnering te brengen. Ze sloten als het ware hun eedverbond met het lumineuze idee om jaarlijks de vieringen in Brielle bij te wonen. Rond 1990 ging dat nog met personenwagens, vanaf 1996 werd een minibus ingelegd, rond 2005 vertrok de eerste touringcar en dit jaar gaan ze voor het eerst met twee volwaardige bussen.

 

Die tweede, vanuit Jette, komt er op initiatief van Mathias De Bruyne, die reeds voor de zevende keer zal deelnemen. Hij verkreeg hiervoor de steun van de Studentenraad, want naast het rijdende cantusgebeuren zorgt hij ook voor een volwaardige historische omkadering, met gegidst bezoek aan het historisch museum en het Kruithuis. Brielvaarders uit Etterbeek krijgen dit nu ook aangeboden. Enkel de geuze of kriek zullen ze zelf moeten betalen.

 

Mathias verwees in zijn aanvraag ook naar de recente herinvoering van het oranje-blanje-bleu in de VUB-huisstijl en de overige geuzensymboliek van onze alma mater. Terecht: De oudste vermelding van de Prinsenvlag, de voorloper van de huidige vlag van Nederland, komt uit een verslag over de inname van Den Briel: “vendelen orangien, wit en blaauw”. Hij herinnert ook aan de 450ste verjaardag van de onthoofding van de graven Egmont en Hoorn dit jaar en zal van de reistijd gebruik maken om het geuzenepos en de link met de VUB aan de hand van verhalen en liederen uit te leggen. Desnoods in het Engels of zelfs Frans of Duits.

 

Eens ter plaatse worden de clubvlaggen gezwaaid ter ere van de nimf – ja, ook de wulpse deerne op de affiche is historisch verantwoord – en kan je genieten van het stadspel waarin de gebeurtenissen van 1572 in zestiende-eeuwse klederdracht door de bewoners nagespeeld worden. Vanzelfsprekend wordt ter plekke in taveernen en brasserieën verbroederd vooraleer huiswaarts te rijden.

 

Wie dit jaar nog meewil belt van de wiedeweerga naar 0477/535127 voor het vertrek vanuit Etterbeek, 8u30 of naar 0472/208542, zelfde tijdstip voor vertrek vanuit Jette. We wensen jou dan een mooie Biervaart!