U bent hier

Aloïs Gerlo, de eerste rector van de autonome VUB

Op dinsdag 23 mei 2017, reikte de VUB haar eredoctoraten uit. In 2011 deed ze dat op 25 mei, in 2013 op 28 mei en in 2015 op 29 mei. Waarom steeds in mei? Het antwoord is eenvoudig: in die maand in 1970 ondertekende Koning Boudewijn de wet waarbij de VUB rechtspersoonlijkheid wordt toegekend. De dag waarop hij dat deed, 28 mei, is de dag waarop de VUB officieel het licht zag, en met haar doctoraatsuitreikingen in mei wil de VUB naar die gebeurtenis verwijzen. De officiële verjaardag of Dies Natalis van de VUB is dus 28 mei. Maar de universiteit startte al op 1 oktober 1969 haar eerste academiejaar. Huh? Een woordje uitleg.

On Tuesday May 23rd 2017, VUB awarded its honorary doctorates. In 2011 the event was held on May 25th, in 2013 on May 28th and in 2015 on May 29th. Why always in May? The answers is simple: that is the month in which King Baudouin signed into law the legislation that gave VUB legal status. The day on which he did so, May 28th, is the day VUB officially saw the light. Through its honorary doctorates in May VUB wants to honour that joyous event. VUB’s official birthday or Dies Natalis therefore is May 28th. But the university already started its first academic year on October 1st, 1969. The reason for that coincides with the language struggle and contestation movement of the sixties. 

De discrepantie tussen de feitelijke start van de Vrije Universiteit Brussel en haar officiële geboortedag heeft opmerkelijk genoeg te maken met de heisa rond de splitsing van de universiteit van Leuven. Op 24 april 1969 lag er namelijk al een wetsvoorstel dat de rechtspersoonlijkheid van de VUB (en de ULB) regelde. Maar de toenmalige regering wou de problematiek van de Leuvense en Brusselse universiteiten samen regelen. De ULB en de VUB besloten echter niet af te wachten en als het ware buiten de wet om al te splitsen – of verdubbelen, zoals dat toen heette. Zo’n ontzettend groot risico namen ze daarbij echter niet: de minister van Nationale Opvoeding was toentertijd de ULB-professor Piet Vermeylen. Die garandeerde de beide universiteiten aparte staatssubsidies, onafhankelijk van de toekenning van de rechtspersoonlijkheid. 

 

Het onstaan van de VUB is overigens nauw verbonden met de Belgische geschiedenis in haar geheel. Wie er meer over wilt weten en lezen, kan altijd terecht bij CAVA, het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven dat is gevestigd op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus van de VUB in Etterbeek. Een goed artikel over de vervlechting van de geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel en die van België staat ook te lezen in de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren