U bent hier

Historica Sophie De Schaepdrijver. Foto: Jean Cosyn

Sophie De Schaepdrijver wordt een jaar lang ‘expert in residence’ van het VUB Honours Programme. De bekende historica zal samen met een klein gezelschap van topstudenten van de Vrije Universiteit Brussel zes klassiekers van kritisch denken dissecteren. Het Honours Programme selecteert jaarlijks een vijfentwintigtal uitmuntende studenten uit alle opleidingen om met wereldwijd erkende experts te reflecteren over belangrijke wetenschappelijk ontwikkelingen en hun invloed op de maatschappij. “Ik vind het belangrijk dat studenten na hun opleiding de maatschappij instappen met een soort kompas dat hen toelaat met vaste hand te laveren tussen allerlei opinies en opvattingen door,” zegt De Schaepdrijver over haar inbreng. 

 

Het Honours Programme van de VUB is dit jaar aan zijn vierde editie toe. VUB-fysicus Vincent Ginis is de drijvende kracht achter het programma, dat onder de algemene noemer ‘Science Beyond Borders’ van start ging. “De tijd is al lang voorbij dat je je als onderzoeker helemaal op je eentje op een bepaald onderzoek toelegt,” zegt Ginis. “Met het Honours Programme willen we onze studenten tonen hoe thema’s vanuit verschillende perspectieven kunnen benaderd worden. En dan ligt het voor de hand dat we studenten vanuit alle faculteiten met elkaar in contact brengen.”

 

Sessies in hartje Brussel
In het Honours Programme dat dit jaar van start gaat, gebeurt dat contact tussen studenten niet op de campus van de VUB zelf, maar in Muntpunt, het ‘informatiehuis’ in het centrum van Brussel. Dat is helemaal naar de zin van Sophie De Schaepdrijver. “Brussel is altijd mijn geliefkoosde stad geweest, ook al heb ik mijn loopbaan in het buitenland opgebouwd en ben ik hoogleraar in de VS. Toen ik zelf nog VUB-student was, trok ik heel vaak vanuit de campus de stad in. Ik ben dan ook heel blij dat het Honours Programme zijn ‘beyond borders’-opzet ook letterlijk opvat, en de studenten kennis laat maken met de boeiende stad waarin hun universiteit gevestigd is.”

 

Een andere manier waarop het Honours Programme buiten de grenzen van een normaal college treedt, is het aantrekken van experts van buiten de universiteit. “We zijn superenthousiast dat we dit jaar professor De Schaepdrijver hebben kunnen aanbrengen,” zegt Vincent Ginis terzake. “Zij is een absolute wereldexpert in haar domein en heeft alle vrijheid om de sessies in te richten zoals zij wilt.”

 

Geënt op Angelsaksische lesmethode
Van die vrijheid maakt Sophie De Schaepdrijver gretig gebruik. “Ik organiseer de sessies zoals dat in de eerste drie jaren aan Engelse en Amerikaanse universiteiten gebruikelijk is, namelijk rond een leeslijst,” zegt de historica. “Daarbij geef je als hoogleraar een lijst met boeken die iedereen gelezen moet hebben, en daarover heb je dan uitgebreide discussies. Dat opent enorm veel interactiviteit. Op die discussies en besprekingen ent je dan werkstukken, aparte opdrachten.”

 

De leeslijst die De Schaepdrijver heeft samengesteld, bevat alvast geen vrijblijvende kost. Onder de auteurs van de teksten bevinden zich George Orwell, Hannah Arendt en Viktor Klemperer. Of die teksten van hen, die per slot al verschillende decennia geleden zijn geschreven, niet vervangen konden worden door recentere werken, die misschien beter aansluiten bij de actualiteit van vandaag? “In één woord: nee,” zegt De Schaepdrijver. “De inzichten over macht en de perfide manier waarop taal kan worden gebruikt om die macht en haar doeleinden te legitimeren, zijn nog steeds heel actueel. Misschien nu zelfs meer dan in de voorbije jaren.”

 

Net zo min als de teksten vrijblijvend zijn, is het Honours Programme dat. De lat om eraan te kunnen deelnemen ligt hoog: studenten moeten een leerkrediet van minstens 60 studiepunten kunnen voorleggen, en hun examens telkens minstens met onderscheiding hebben afgelegd. Ze worden ook beoordeeld op hun motivatiebrieven. Op het einde van het Honours Programme dienen ze bovendien een werkstuk af te leveren waaruit blijkt dat ze het studiemateriaal onder de knie hebben en ze er een duidelijk, genuanceerd oordeel over kunnen vormen. Dat werkstuk – een essay in het geval van de huidige editie – zal worden beoordeeld door een universiteitsbreed en interdisciplinair comité. Maar de beste essays krijgen dan wel een plaatsje op de website van het Honours Programme. Bovendien krijgen de studenten na een geslaagde deelname een felgegeerd ‘Honours Certificate’.

 

NOG MAAR 4 DAGEN OM IN TE SCHRIJVEN
De inschrijvingen lopen af op 20 oktober. Studenten die zich geroepen voelen, hebben dus nog maar weinig tijd om zich kandidaat te stellen, wat ze op deze pagina kunnen doen.

 

Meer info over ‘Perception and Power: Six Classics of Critical Thinking’ met Sophie De Schaepdrijver is te vinden op de HONOURS PROGRAMME website