U bent hier

Het Vlaams Talenplatform, waarin alle universitaire talenopleidingen en een groeiende groep van docenten en leerkrachten in talencentra, hogescholen, het volwassenenonderwijs en het basis- en secundair onderwijs zich verenigen, stelde vandaag aanbevelingen voor een nieuw Vlaams Talenplan voor aan de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

 

Prof. Rik Vosters, die in de kerngroep van het Vlaams Talenplatform zetelt, stelt samen met zijn collega’s uit Antwerpen, Gent en Leuven: “Er is dringend nood aan een hele batterij maatregelen als we het tij willen keren voor het talenonderwijs in Vlaanderen. De kennis van het Nederlands en de vreemde talen die nu aangeboden worden in het secundair onderwijs (Frans, Engels en Duits) verdienen daarbij prioritaire aandacht. De (bedrijfs)wereld staat niet stil, en de talensector is daar niet blind voor. Ook de blijvende rol die literatuur kan spelen in het bevorderen van inlevingsvermogen en cultureel bewustzijn mag niet uit het oog worden verloren.”

 

De aanbevelingen gaan van structurele maatregelen, wetenschappelijke monitoring en campagnes ter bevordering van het imago van de talenopleidingen. In bijlage vindt u de aanbevelingen.