U bent hier

Een van de posters op de fototentoonstelling tijdens de themaweek aan de VUB over grensoverschrijdend gedrag 

Wie dezer dagen de Lounge Bar 1050 op de VUB-campus in Etterbeek binnenloopt, wordt geconfronteerd met een aantal grote foto’s van studentes (en één student) die met een stift op hun lichaam een slogan rond verkrachting hebben aangebracht. De tentoonstelling is een onderdeel van de grr-Rape-week, die van 13 tot 17 november plaatsvindt aan de VUB en is georganiseerd door Selma Bouillard en drie studentes van de ULB.

 

Selma Bouillard kwam vorig jaar ook al in het nieuws met haar postercampagne ‘I said no’. Daarmee wilde de ex-studente van de VUB sensibiliseren rond verkrachting, een misdaad waar ze zelf slachtoffer van is. De grr-Rape-week is een vervolg op die campagne en wil de aandacht vestigen op wat Bouillard de ‘verkrachtingsultuur’ noemt, een begrip dat ze in een uitgebreid interview in De Moeial omschrijft als “alles dat invloed heeft op je gedrag met betrekking tot genderstereotypen.”

 

#metoo: de grote game changer?
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is de laatste weken erg in het nieuws. Het begon met de onthulling dat de machtige Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein door meer dan een dozijn vrouwen werd beschuldigd van grensoverschrijdend sexueel gedrag – inclusief verkrachting. In de daaropvolgende spontane #metoo-campagne outten talloze vrouwen (maar ook mannen) zich met de genoemde hashtag massaal als slachtoffer van ongewenste intimiteiten.

 

De campagne gaf verschillende slachtoffers de moed om publiekelijk of anoniem hun aanranders aan te klagen en met naam te noemen. Verleden week nog kwam Bart De Pauw in opspraak.  Verschillende vrouwen lieten over hem klachten optekenen over grensoverschrijdend gedrag. De omroeporganisatie maakte daarop een einde aan elke samenwerking met de populaire televisiemaker en presentator én met het productiehuis waaraan hij verbonden is.

Selma Bouillard vertelt op Bruzz over haar themaweek

De tijd lijkt met andere woorden rijp voor een mentaliteitsverandering rond ‘dubieus gedrag’. In die zin kon de grr-Rape-week van deze week niet beter gepland zijn: midden in een periode van grote maatschappelijke ophef rond seksueel grensoverschrijdend gedrag – ook al oppert Selma Bouillard op Bruzz dat de campagne vooral bewijst dat het nog steeds aan de slachtoffers zelf toekomt om veel lawaai over verkrachting te maken.

 

Gesteund door de Studentenraad
Een initiatief als dat van Selma Bouillard verdient alle aanmoediging. Het wordt dan ook gesteund door de Studentenraad van de VUB, ondanks de bedenkingen die er zijn rond het gebruik van de term ‘verkrachtingscultuur’. Een steun die wellicht goed van pas komt, want de campagneweek bestaat niet enkel uit de fototentoonstelling in Lounge 1050. Er worden ook een lezing, filmavond en debat georganiseerd. Verder is er ook het opzet om kleren op te hangen die de slachtoffers van verkachting – ook mannelijke – aan hadden op het moment van aanranding.

 

Meldpunt
Net als Selma Bouillard veroordeelt de VUB elke vorm van seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag. De universiteit moedigt dan ook iedere student en elke medewerker van de universiteit die ermee te maken krijgt aan om dat te melden aan het speciaal daarvoor opgerichte meldpunt, via het e-mailadres meldpunt@vub.ac.be. Een tijdje geleden werd trouwens nog een grootscheepse campagne opgezet om dat meldpunt beter bekend te maken.

 

Vertrouwenspersonen
De studenten en het personeel van de VUB kan zich ook te allen tijde wenden tot een vertrouwenspersoon bij zaken als pesten op het werk, geweld, seksuele intimidatie of andere problemen op de werkvloer. De vertrouwenspersoon heeft vooral een neutrale bemiddelende rol bij het zoeken naar een geschikte oplossing. Dat gebeurt uiteraard in alle discretie. 

 

Meer info en het programma van grr-Rape-week is te vinden op Facebook.