U bent hier

In aanloop naar de 100-jarige viering van Wapenstilstand, organiseren de VUB en GO! Brussel op woensdag 7 november a.s. een grootschalig herdenkingsmoment waarop ruim 400 leerlingen uit 17 Brusselse scholen honderden papieren bloemen planten op de VUB-campus. Met deze actie willen de initiatiefnemers de slachtoffers van WO I van over de hele wereld op een meer inclusieve manier herdenken. Dit is cruciaal om in een steeds diversere schoolomgeving alle kinderen te betrekken bij gebeurtenissen uit het verleden en zo hun inburgering te versterken.

 

Tot voor kort werd er in de geschiedenislessen rond WO I vooral stilgestaan bij de Belgische of West-Europese slachtoffers. Maar die focus is in de huidige diverse samenleving te beperkt, waardoor de lessen onvoldoende concreet zijn voor leerlingen met een migratie-achtergrond. Het GO! Brussel en de VUB herdenken met deze actie niet alleen de slachtoffers, maar werken  ook aan inclusiever geschiedenisonderwijs en aangepast lesmateriaal. Dat is belangrijk om alle kinderen op een voor hen concrete manier te betrekken bij historisch belangrijke gebeurtenissen zoals WOI. Nog te vaak beperkt zich dat tot een eurocentrische benadering terwijl soldaten uit alle continenten meevochten.

 

Met het project Molem’back to the future zet VUB deze intentieverklaring ook om in de praktijk. Het ontwikkelt didactisch materiaal, een expo en een stadsspel in Molenbeek dat een globaal perspectief biedt op de herdenking van WO I en Brussel zelf als leeromgeving gebruikt. Het GO! zet dan weer in op een leerlijn burgerschapseducatie waarbinnen herinneringseducatie zijn plaats heeft. Zij adviseren scholen om herinneringseducatie als een rode draad doorheen het curriculum te weven.