U bent hier

Op donderdag 27 juni 2019 stellen Nicola da Schio van de VUB-onderzoeksgroep Cosmopolis, Liévin Chemin en Tim Cassiers van BRAL hun nieuwe boek “Citizen Science – collective knowledge empowers” voor waarin ze hun belangrijkste ervaring met burgerwetenschap die ze onder meer verzamelden tijdens hun eigen citizen science-project “AirCastingBrussels” bundelen. De drie auteurs roepen in het boek ook op tot meer wetenschappelijk onderzoek door burgers om zo tot meer burgerparticipatie te komen.

 

Voor het AirCastingBrussels-project lieten de VUB en BRAL Brusselaars 3 jaar lang de luchtkwaliteit in de stad meten om zo de luchtverontreining in kaart te brengen en aan te kaarten. In “Citizen Science” gaan initiatiefnemers da Schio, Chemin en Cassiers dieper in op dit traject en bespreken ze onder meer de opzet en methodes die ze gebruikten. Daarnaast worden ook enkele gelijkaardige burgerwetenschapsprojecten zoals de Curieuze Neuzen toegelicht. “AirCastingBrussels was voor alle betrokkenen een leerrijk traject. Die kennis willen we nu graag delen in dit boek. Het is echt een handleiding voor het inzetten van burgerwetenschap”, vertelt da Schio.

 

Het boek is een pleidooi om burgers meer aan het beleid te laten deelnemen (urban democracy). Volgens de auteurs gebeurt dat vandaag nog te weinig, omdat er een kennisbarrière bestaat tussen burgers en beleidsmakers, zo licht da Schio nog toe:

 

 “Wanneer het bestuur een beslissing neemt, wordt er altijd eerst (wetenschappelijk) onderzoek gedaan. Dat is uiteraard goed, maar de informatie en inzichten die uit deze studies komen stromen onvoldoende door naar de burgers. Doordat ze geen toegang hebben tot deze kennis, blijven ze vaak buiten het beslissingsproces staan. Door burgers met wetenschappers in verbinding te brengen, doen ze kennis op en kunnen ze de nodige data leveren waar het bestuur naar op zoek is. Dit geeft het slagkracht. Burgerwetenschap zorgt dus voor meer democratie omdat we mensen een stem geven die vaak niet gehoord worden. En het verruimt ook onze horizon: burgers hebben meestal een andere kijk op onderwerp dan wetenschappers.”

 

Meer informatie: https://student.vub.be/en/events/2019/eureka-good-practices-on-citizen-science