U bent hier

Bij de start van de lente organiseren onze studenten traditiegetrouw de ‘Week van de Verlichting’. Deze activiteitenweek  van 20  tot  24 maart, een initiatief van studiekring Vrij Onderzoek en studentenkoepel BSG, duikt in de kernidealen van de VUB. Dit doet het via verschillende expressievormen: van diepgaand filosoferen tot cafépraat, van humor tot snedig debat, van beeldende kunst tot wetenschap. Het thema van dit jaar is: ‘Waar ligt de grens?’.

 

“De Week van de Verlichting draait om kritisch denken, nieuwsgierigheid en open minded zijn, kortom the VUB way of life.” vertelt Laura Berthoud van VO. “We benaderen dit alles met een zelfkritische blik, vanuit verschillende invalshoeken én met een knipoog. Er zitten serieuze en minder serieuze activiteiten tussen. Elk jaar halen we interessante sprekers met een internationale status, maar ook humor is een vaste waarde: geen Week van de Verlichting zonder eens goed te lachen. Kritisch denken gaat ook over lachen met jezelf en onze maatschappij.”

 

Toegankelijk voor iedereen

 

De kwinkslag komt van Michael Van Peel en Henk Rijckaert, maar ook wie vanuit zijn kritische geest zelf een thema wil uitbenen, komt aan zijn of haar trekken. Laat je prikkelen door concepten als de ‘Verlichtingsmissionaris’, ‘The Club van Rome’, ‘Religie is net als porno’ of de ‘Paradox van de tolerantie’. Elke dag kan je ook deelnemen aan de ‘Fotolunch Met CAVA’, ons vrijzinnigheid bubbelende archief. Mogelijk stoot je op een artistieke installatie op de campus.

 

“Alle activiteiten zijn gratis, dankzij de gewaardeerde steun van enkele sponsors”, benadrukt Laura. “We vinden het belangrijk dat zo’n activiteit rond essentiële VUB-thema’s toegankelijk is voor iedereen. Er is ook een dag voor scholieren op 23 maart. Op vrijdagavond 24 maart is alles in het Engels om ook onze internationale studentengemeenschap te betrekken.”

 

WAAR LIGT DE GRENS?

 

“Het concept ‘grens’ hebben we breed benaderd”, vervolgt Laura. “Je kan het puur geografisch bekijken, maar ook persoonlijk, filosofisch, artistiek of maatschappelijk”.

 

Het debat met auteur Ludo Debrabander en politologen Michel Huysseune en Iman Lechkar over ‘De Verlichtingsmissionaris: onze waarden > jullie waarden?’ (maandag 20 maart) kijkt naar de verspreiding en uitvoering van grote verlichtingsidealen. Het doet dit vanuit een dubbele concrete vraagstelling: Moet men moslimvrouwen verlichten/bevrijden? Wat is de impact van de export van democratie, als je kijkt naar bij voorbeeld Irak?

 

Religie is Net als Porno’ (dinsdag 21 maart - Jette) is een lezing van Floris van den Berg over atheïsme. Deze Nederlandse filosoof noemt gelovigen steevast dom. Moet geloof worden veroordeeld, verdedigd of geaccepteerd?

 

Het panelgesprek ‘De Paradox van tolerantie’ (woensdag 22 maart) met rector Caroline Pauwels, moraalfilosoof Brecht Decoene, hoofddocent mensenrechten Koen Lemmens en filosoof Wim Van Rooy bediscussieert hoe ver je kan gaan in het tolereren van de intolerantie. Elke ‘dag van vandaag’ levert tegenwoordig voldoende stof tot nadenken om eigentijds naar dit vraagstuk uit 1945 te kijken. Als knuppel in het hoenderhok stelt islamcriticus Van Rooy dat intolerantie tegen de Islam te weinig wordt getolereerd.

 

The Club van Rome (vrijdag 24 maart), een interdisciplinaire denktank van staatshoofden, economen, wetenschappers, diplomaten en bedrijfsleiders neemt de slotavond voor haar rekening. Ze bepleit verandering en limieten op groei vanuit de natuurlijke planetaire grenzen. De avond bestaat uit een lezing, een publiek debat en een informele babbel tijdens de receptie.

 

De Week van de Verlichting biedt dus heel wat stof voor discussie. Dat ze hierbij geen enkel taboe uit de weg gaat, blijkt uit het programma. De organisatoren, Studiekring Vrij Onderzoek en het Brussels Studenten Genootschap ‘Geen taal, geen vrijheid’, hopen weer heel wat studenten en niet-studenten te kunnen begroeten.

 

Meer info: www.wvdv.be en  https://www.facebook.com/weekvandeverlichting/